PSALMUL 131

     O cântare a treptelor. 1. Adu-ţi aminte, Doamne, de David şi de toate blândeţile lui. 2. Cum s-a jurat Domnului şi a făgăduit Dumnezeului lui Iacob: 3. Nu voi intra în locaşul casei mele, nu mă voi sui…

PSALMUL 130

    O cântare a treptelor. 1. Doamne, nu s-a mândrit inima mea, nici nu s-au înălţat ochii mei, nici n-am umblat după lucruri mari, nici după lucruri mai presus de mine, 2. Dimpotrivă, mi-am smerit şi mi-am domolit sufletul…

PSALMUL 129

     O cântare a treptelor. l. Dintru adâncuri am strigat către Tine; Doamne! Doamne, auzi glasul meu! 2. Fie urechile Tale cu luare-aminte la glasul rugăciunii mele. 3. De Te vei uita la fărădelegi, Doamne, Doamne, cine va suferi?…

PSALMUL 128

    O cântare a treptelor 1. De multe ori s-au luptat cu mine din tinereţile mele, să spună Israel! 2. De multe ori s-au luptat cu mine, din tinereţile mele şi nu m-au biruit. 3. Spatele mi-au lovit păcătoşii,…

PSALMUL 127

    O cântare a treptelor. 1. Fericiţi toţi cei ce se tem de Domnul, care umblă în căile Lui. 2. Rodul muncii mâinilor tale vei mânca. Fericit eşti; bine-ţi va fi! 3. Femeia ta ca o vie roditoare, în…

PSALMUL 126

    O cântare a treptelor. 1. De n-ar zidi Domnul casa, în zadar s-ar osteni cei ce o zidesc; de n-ar păzi Domnul cetatea, în zadar ar priveghea cel ce o păzeşte. 2. în zadar vă sculaţi dis-de-dimineaţă, în…

PSALMUL 125

    O cântare a treptelor. l. Când a întors Domnul robia Sionului ne-am umplut de mângâiere. 2. Atunci s-a umplut de bucurie gura noastră şi limba noastră de veselie; atunci se zicea între neamuri: “Mari lucruri a făcut Domnul…